Kezdőlap
https://komuvestanfolyamok.hu/

Részlet a kőműves és hidegburkoló és a vízszigetelő, melegburkoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló

 A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség
 
Szakmai előképzettség:  –
 
Előírt gyakorlat:       –
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7511 Kőműves Betonozó
3.1.3. Díszítő kőműves
3.1.4. Építményvakoló kőműves
3.1.5. Épületfalazó kőműves
3.1.6. Falazó kőműves
3.1.7. Karbantartó kőműves
3.1.8. Kéményépítő kőműves
3.1.9. Vakoló kőműves
3.1.10. Födémgerenda-, tálca- és béléstest- elhelyező
3.1.11. Gépi vakoló
3.1.12. Klinkertégla lerakó
3.1.13. 7534 Burkoló Díszítő mozaikos
3.1.14. Díszítőmozaik-burkoló
3.1.15. Járdakövező
3.1.16. Járdaszegély kövező
3.1.17. Kőlapburkoló
3.1.18. Térburkoló
3.1.19. Hidegfal- és padlóburkoló
3.1.20. Hidegburkoló
3.1.21. Homlokzatburkoló
3.1.22. Járólapozó
3.1.23. Burkoló kőműves
3.1.24. Díszburkoló
3.1.25. Épületburkoló
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A kőműves és hidegburkoló feladata épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
– betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
– kézi és gépi vakolási munkát végezni
– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani
– beton és vasbeton szerkezetet készíteni
– elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását
– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani
– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni
– egyszerű felületek esetén burkolati tervet készíteni hidegburkoláshoz
– lépcsőburkolatot készíteni
– pillér-, oszlopburkolatot készíteni
– medenceburkolatot készíteni
– erkély, terasz burkolatot készíteni
– lábazat-, és homlokzatburkolatot készíteni
– térburkolatot készíteni
– műveleti sorrend szerint elhelyezni a nyílászárót
– bontási, átalakítási munkát végezni
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 35 582 05 Műemléki helyreállító szakképesítés-ráépülés
 
 
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 10275-12 Falazás, vakolás
4.5. 10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek
4.6. 10277-12 Szigetelések
4.7. 10276-12 Hidegburkolási feladatok
4.8. 10278-12 Vegyes kőműves feladatok
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 10275-12 Falazás, vakolás írásbeli
5.2.5. 10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek írásbeli
5.2.6. 10277-12 Szigetelések írásbeli
5.2.7. 10276-12 Hidegburkolási feladatok írásbeli
5.2.8. 10278-12 Vegyes kőműves feladatok írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási és hidegburkolási munkák
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott anyagú, elrendezésű, adott méretű falszerkezet helyének kitűzése, nedvesség elleni vízszintes szigetelése, falszerkezet felfalazása 5 sor magasságig, falnyílás kialakítása
Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása
Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése
Adott, előkészített egyszerű felületen hidegburkolat készítése fugázás nélkül
 
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
 
 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú kőműves és hidegburkoló munka mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
Részletek a vízszigetelő, melegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből
 
1.   AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
Szakképesítés megnevezése: Vízszigetelő, melegburkoló

 A szakképesítés azonosító száma: 32 582 06

 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Szakmai előképzettség: –
 
Előírt gyakorlat: –
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7531 Szigetelő Csapadékvíz elleni szigetelő
3.1.3. Építmény- és épületszigetelő
3.1.4. Építményszigetelő
3.1.5. Épületszigetelő
3.1.6. Szigetelésbehelyező
3.1.7. Talajvíz elleni fólia- és műanyag szigetelő
3.1.8. Tetőszigetelő
3.1.9. Vízszigetelő
3.1.13. 7534 Melegburkoló Melegburkoló
3.1.14. Műanyagpadló burkoló
3.1.15. Padlószőnyeg-fektető
 
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A vízszigetelő és melegburkoló feladata az épületeket, épületszerkezeteket érő nedvességhatások elleni vízszigetelések elkészítése, és javítása, bontása, valamint a beltéri fal, és padlófelületek melegburkolatának elkészítése, javítása és bontása.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
-    értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
-    kiválasztani a megfelelő szigetelő anyagot
-    meghatározzni az anyagszükségletet
-    ellenőrzni a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyokat
-    előkészíteni, tisztítani a felületet
-    kellősíteni, alapozni a szigetelés aljzatát alkalmassá tenni
-    kialakítani a hajlatokat, a hajlaterősítéseket
-    szükség esetén talajvízszint-süllyesztést végezni
-    szivárgó rendszert kiépíteni
-    alagcsövezést készíteni
-    talajnedvesség, talajpára elleni szigetelést készíteni
-    talajvíznyomás elleni szigetelést készíteni
-    üzemi és használati víz elleni szigetelést készíteni
-    csapadékvíz elleni szigetelést készíteni
-    gondoskodni a vízszigetelő anyag védelméről
-    szigetelt felületen javításokat végezni
-    burkolandó felületet javítani, aljzatkiegyenlítést készíteni
-    kitűzni a burkolatot
-    rögzíteni a melegburkolatot
-    melegburkolatot szegélyezni
-    kijavítani, pótolni vagy cserélni a melegburkolatot
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 11350-12 Alépítményi szigetelések
4.5. 11351-12 Üzemi vízszigetelés
4.6. 11352-12 Csapadékvíz szigetelése
4.7. 11353-12 Melegburkolás előkészítése
4.8. 11354-12 Melegburkolási technológiák
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 11350-12 Alépítményi szigetelések írásbeli
5.2.5. 11351-12 Üzemi vízszigetelés szóbeli
5.2.6. 11352-12 Csapadékvíz szigetelés gyakorlat
5.2.7. 11353-12 Melegburkolás előkészítése írásbeli
5.2.8. 11354-12 Melegburkolási technológiák írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Alépítményi szerkezet szigetelése, melegburkolat készítés
 
A vizsgafeladat ismertetése: Talajvíznyomás elleni szigetelés készítése előkészített padló, és falfelületen bitumenes vastaglemez szigeteléssel, legalább 6- 9 m2 felületen. PVC burkolat készítése előkészített aljzaton, legalább 4m hossztoldással, 2m hosszan lábazati szegély elhelyezésével.
 
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat aránya: 80 %
 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Anyagszükséglet számítása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Csapadékvíz elleni szigeteléshez szigetelési terv alapján anyagszükséglet számítása.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 10 %
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái
 
A vizsgafeladat ismertetése:
-    Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete.
-    Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján.
 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10 %
 
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Szakmai és vizsgakövetelmények, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló képzés Budapesten, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló képzés Debrecenben, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló képzés Győrben, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló képzés Miskolcon, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló képzés Szegeden ...; OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló tanfolyam Budapesten, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló tanfolyam Debrecenben, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló tanfolyam Győrben, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló tanfolyam Miskolcon, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló tanfolyam Szegeden ...; OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló oktatás Budapesten, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló oktatás Debrecenben, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló oktatás Győrben, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló oktatás Miskolcon, OKJ-s kőműves és hidegburkoló és OKJ-s vízszigetelő, melegburkoló oktatás Szegeden ...; Hétvégi oktatás; Havi részletfizetés; A külföldi munkavállalást segítő Europass bizonyítvány...